Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

5 Years Old

Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAC38403
Superstar Learners Plus series is designed especially for children ages 4 to 6 years old.- These bo..
RM8.30
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAC38404
Superstar Learners Plus series is designed especially for children ages 4 to 6 years old.- These bo..
RM8.30
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGPC3501
全脑智力开发训练• 由资深幼教专家和具丰富幼教经验的老师精心编排• 愉快的学习过程,全方位、多角度的训练,循序渐进地培养小朋友的创造力• 生动有趣的内容,全面提高小朋友的智力规格:页数 : 20+ 页..
RM5.90
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGPC3502
全脑智力开发训练• 由资深幼教专家和具丰富幼教经验的老师精心编排• 愉快的学习过程,全方位、多角度的训练,循序渐进地培养小朋友的创造力• 生动有趣的内容,全面提高小朋友的智力规格:页数 : 20+ 页..
RM5.90
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGPC3503
全脑智力开发训练• 由资深幼教专家和具丰富幼教经验的老师精心编排• 愉快的学习过程,全方位、多角度的训练,循序渐进地培养小朋友的创造力• 生动有趣的内容,全面提高小朋友的智力规格:页数 : 20+ 页..
RM5.90
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGPC3504
全脑智力开发训练• 由资深幼教专家和具丰富幼教经验的老师精心编排• 愉快的学习过程,全方位、多角度的训练,循序渐进地培养小朋友的创造力• 生动有趣的内容,全面提高小朋友的智力规格:页数 : 20+ 页..
RM5.90
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAC41101
《小流星系列》将有效协助小朋友建立和加强他们的语文和认知能力。每一本书都是根据教育部颁发的学前教育课程标准所编写的,内容由浅入深,丰富且多样化,帮助小朋友复习之前所学,轻松应付下一个学段的课程。这一系..
RM7.60
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAC41102
《小流星系列》将有效协助小朋友建立和加强他们的语文和认知能力。每一本书都是根据教育部颁发的学前教育课程标准所编写的,内容由浅入深,丰富且多样化,帮助小朋友复习之前所学,轻松应付下一个学段的课程。这一系..
RM7.60
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAC33601
《小流星系列》将有效协助小朋友建立和加强他们的语文和认知能力。每一本书都是根据教育部颁发的学前教育课程标准所编写的,内容由浅入深,丰富且多样化,帮助小朋友复习之前所学,轻松应付下一个学段的课程。这一系..
RM6.90
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAE31701
Digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di sekolah mahupun di rumah.- Buku ..
RM6.50
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAJ32001
Digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di sekolah mahupun di rumah.- Buku ..
RM6.50
Brand: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. SKU: SGAJ32101
Digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di sekolah mahupun di rumah.- ..
RM6.50
Showing 61 to 72 of 176 (15 Pages)
Click to Install Pelangi to home screen