Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Reference Book

Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TSB199979
根据4-6年级的语文基础知识编写,每项语文基础知识附笔记和练习。笔记以漫画形式开篇,以引起学生的学习兴趣,并以实用易懂的图表举例说明。通过多元化的练习,让学生掌握所学的语文知识。规格:页数 : 50..
RM11.60
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRB188335A
哪个孩子不喜欢儿歌童谣,不爱朗读动人心弦的童诗? 哪个孩子不喜欢听好故事,不爱阅读生动有趣的童话寓言故事? 哪个孩子不想从阅读中获取知识,学好做人的道理? 如果他们选读的是儿童文学作品,那么他们不但可..
RM6.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRB188335B
哪个孩子不喜欢儿歌童谣,不爱朗读动人心弦的童诗? 哪个孩子不喜欢听好故事,不爱阅读生动有趣的童话寓言故事? 哪个孩子不想从阅读中获取知识,学好做人的道理? 如果他们选读的是儿童文学作品,那么他们不但可..
RM6.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRC180610B
Setiap tunas bahasa disertakan dengan ayat-ayat yang mudah serta ilustrasi yang menarik. Terdapat ju..
RM5.50
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRC180610E
Setiap tunas bahasa disertakan dengan ayat-ayat yang mudah serta ilustrasi yang menarik. Terdapat ju..
RM5.50
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRC180610C
Setiap tunas bahasa disertakan dengan ayat-ayat yang mudah serta ilustrasi yang menarik. Terdapat ju..
RM5.50
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRC180610D
Setiap tunas bahasa disertakan dengan ayat-ayat yang mudah serta ilustrasi yang menarik. Terdapat ju..
RM5.50
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRC180610A
Setiap tunas bahasa disertakan dengan ayat-ayat yang mudah serta ilustrasi yang menarik. Terdapat ju..
RM5.50
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TGC079323
英文书写200篇 UASA- Varied topics for all-round reference- Bilingual glossary- Brief outlines provided to..
RM15.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TGC079113
国文书写200篇 UASA (Penulisan)- 30 Model Respons Kritis dan Kreatif- 30 Model Penulisan Perenggan- 30 Mo..
RM15.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TGC079173
华文书写200篇 UASA - 涵盖四至六年级所学的文体- 文体多元齐全,题材广泛且丰富- ‘’拟定提纲‘’ 以思维导图呈现-”习作范文‘’ 提供 ‘’挑战习作‘’的佳作- 附“佳句优段”规..
RM15.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TBC025072A
华文参考资料- 根据最新课本编写- 提供每课生字的字音、部首、笔画、字义、构词、课本词义和例句- 附加学学同反义词、比比形似字、 认认同音字、 读读多音多义字及语文趣味营规格:页数 : 48 页彩色..
RM5.30
Showing 1 to 12 of 24 (2 Pages)
Click to Install Pelangi to home screen