Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Primary 1 一年级

Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TSB199979
根据4-6年级的语文基础知识编写,每项语文基础知识附笔记和练习。笔记以漫画形式开篇,以引起学生的学习兴趣,并以实用易懂的图表举例说明。通过多元化的练习,让学生掌握所学的语文知识。规格:页数 : 50..
RM11.60
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TAC011220
Fun With English Grammar Books series is a package of comprehensive grammar books suitable for stude..
RM7.60
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRB187335A
哪个孩子不喜欢儿歌童谣,不爱朗读动人心弦的童诗? 哪个孩子不喜欢听好故事,不爱阅读生动有趣的童话寓言故事? 哪个孩子不想从阅读中获取知识,学好做人的道理? 如果他们选读的是儿童文学作品,那么他们不但可..
RM6.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TRB187335B
哪个孩子不喜欢儿歌童谣,不爱朗读动人心弦的童诗? 哪个孩子不喜欢听好故事,不爱阅读生动有趣的童话寓言故事? 哪个孩子不想从阅读中获取知识,学好做人的道理? 如果他们选读的是儿童文学作品,那么他们不但可..
RM6.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TVB221178A
华文国文书写练习- 依据《一年级华文课本》编写- 多样化的优质练习- 练习符合学生水平- Berdasarkan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 SJK- Varias..
RM4.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TVB221178B
华文国文书写练习- 依据《一年级华文课本》编写- 多样化的优质练习- 练习符合学生水平- Berdasarkan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 SJK- Varias..
RM4.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TVB221118B
华文国文书写练习- 依据《一年级华文课本》编写- 多样化的优质练习- 练习符合学生水平- Berdasarkan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 SJK- Varias..
RM4.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TVB221118A
华文国文书写练习- 依据《一年级华文课本》编写- 多样化的优质练习- 练习符合学生水平- Berdasarkan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 SJK- Varias..
RM4.30
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TKC117334
此书的内容包含日常生活中的各种主题和词汇,可帮助学生掌握阅读、书写和思考的技能,同时有效且快速地增加词汇量,提高学生国、英、华三语的词汇应用能力。Kandungan buku ini merangku..
RM18.90
SKU: TCC037074
- 精简笔记 + 多样化练习12个语法项目理解文写话- 总评审- 完整的答案..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC037024
- Notes + Exercises:GrammarComprehensionWriting- Assessment (Pra-Ujian Akhir Sesi Akademik)..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC037014
- Nota Lengkap + Variasi Latihan22 TatabahasaPemahamanPenulisan- Pra-Ujian Akhir Sesi Akademik- Jaw..
RM13.90
Showing 1 to 12 of 47 (4 Pages)
Click to Install Pelangi to home screen