Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册

Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
Siri Didik Ria Simpulan Bahasa 趣味学习系列 成语 第二册
  • Stock: In Stock
  • Model: TZC260206
  • Weight: 0.08kg
  • Dimensions: 0.00cm x 15.00cm x 15.00cm
  • SKU: TZC260206
  • UPC: 978967489520
  • ISBN: 9789674895204
RM4.90
Price in reward points: 490

《趣味猜成语》是一款轻松猜成语的游戏,如果你希望在游戏中收获很多的知识,那就来看看这本趣味猜成语游戏吧。

游戏的玩法非常的简单,你可以轻轻松松掌握这成语。如果你想要为孩子挑选可以收获知识的游戏,那么这本趣味成语一定不能错过。

在每一宫中填写所给的字母。

在每一行、每一列和每一宫中,所有的字母只可以出现一次

规格:

页数 : 26 页

封面包装 : 平装Write a review

Please login or register to review
Click to Install Pelangi to home screen