Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina

Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina
Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina
Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina
Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina
Buku Sumber 2021 Tahun 4A 华文参考资料四上 Bahasa Cina
  • Stock: In Stock
  • Model: TBC024071A
  • Weight: 0.12kg
  • Dimensions: 0.00cm x 19.00cm x 26.00cm
  • SKU: TBC024071A
  • UPC: 978967489403
  • ISBN: 9789674894030
RM5.30
Price in reward points: 530

华文参考资料

- 根据最新课本编写

- 提供每课生字的字音、部首、笔画、字义、构词、课本词义和例句

- 附加学学同反义词、比比形似字、 认认同音字、 读读多音多义字及语文趣味营

-100%根据课本生字顺序编排

-提供每课的课文要旨,生字字音,笔画,部首,字义,构词,课文词义和例句

-附加学学词语搭配,学学成语,谚语,格言,认认形似字,同义词,多音字,记记同反义词和语文资料室

规格:

页数 : 45 页

彩色 : Black & White

封面包装 : 平装

适用年龄 : 10-12Write a review

Please login or register to review
Click to Install Pelangi to home screen