Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Fokus Strategi 焦点攻略

Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC034074
本书配合四年级最新课程与课本编写,是补充与延伸课程的绝佳教材。全书力求以简单易懂的文字,配合实用精美的图片来传递华文知识,加深理解与记忆,提高复习效率。- 21世纪教学活动:提供教学内容- 课文要点:..
RM19.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC034034
本书配合四年级最新课程与课本编写,是学习数学的绝佳教材。全书力求以简单易懂的文字,配合实用精美的图片来传递数学知识,加深理解与记忆,提高复习效率。- 笔记条理清晰- 练习题突出学习重点- 穿插趣味小..
RM19.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC035064
本书配合五年级最新课程与课本编写,是补充与延伸课程的绝佳教材。全书力求以简单易懂的文字,配合实用精美的图片来传递历史知识,加深理解与记忆,提高复习效率。- 笔记条理清晰- 练习题突出学习重点- 穿插..
RM19.90
SKU: TCC037074
- 精简笔记 + 多样化练习12个语法项目理解文写话- 总评审- 完整的答案..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC037024
- Notes + Exercises:GrammarComprehensionWriting- Assessment (Pra-Ujian Akhir Sesi Akademik)..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC037014
- Nota Lengkap + Variasi Latihan22 TatabahasaPemahamanPenulisan- Pra-Ujian Akhir Sesi Akademik- Jaw..
RM13.90
SKU: TCC037034
- 精简笔记 + 练习9个单元多样化题型- 总评审- 完整的答案..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC037044
- 精简笔记 + 练习 (多样化题型)- 总评审- 完整的答案..
RM13.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC034043
Fokus Strategi 焦点攻略 UASA Format- 笔记条例清晰- 练习题突出学习重点- 穿插趣味小贴士,如中英双语关键词、额外资讯、思考题- 激发学生思考与促进合作精神的21世纪教学活..
RM19.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC034063
Fokus Strategi 焦点攻略 UASA Format- 笔记条例清晰- 练习题突出学习重点- 穿插趣味小贴士,如中英双语关键词、额外资讯、思考题- 激发学生思考与促进合作精神的21世纪教学活..
RM19.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC039023
Fokus Strategi 焦点攻略 UASA Format- 笔记条例清晰- 练习题突出学习重点- 穿插趣味小贴士,如中英双语关键词、额外资讯、思考题- 激发学生思考与促进合作精神的21世纪教学活..
RM19.90
Brand: Tunas Pelangi Sdn. Bhd. SKU: TCC039013
Fokus Strategi 焦点攻略 UASA Format- 笔记条例清晰- 练习题突出学习重点- 穿插趣味小贴士,如中英双语关键词、额外资讯、思考题- 激发学生思考与促进合作精神的21世纪教学活..
RM19.90
Showing 1 to 12 of 19 (2 Pages)
Click to Install Pelangi to home screen