Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik

Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
Get Ready 2022 六年级预习本 6 年级 数学 Matematik
  • Stock: In Stock
  • Model: TBC026032
  • Weight: 0.20kg
  • Dimensions: 0.00cm x 19.00cm x 26.00cm
  • SKU: TBC026032
  • UPC: 978967489584
  • ISBN: 9789674895846
RM6.90

涵盖语文基础知识、理解文与作文,提供完整且实用的笔记,作文含审题、文中佳句和范文。附加古诗和故事,并配上精美的彩色图片。让学生全面预习四年级所学的内容,赢在起跑点!

规格:

页数 : 30+ 页

彩色 : 全彩

封面包装 : 平装

适用年龄 : 10 至 11 岁

Write a review

Please login or register to review
Click to Install Pelangi to home screen