Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik

Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 数学 Matematik
  • Stock: In Stock
  • Model: TBC025031
  • Weight: 0.10kg
  • Dimensions: 0.00cm x 19.00cm x 26.00cm
  • SKU: TBC025031
  • UPC: 978967489416
  • ISBN: 9789674894160
RM6.90

涵盖语文基础知识、理解文与作文,提供完整且实用的笔记,作文含审题、文中佳句和范文。附加古诗和故事,并配上精美的彩色图片。让学生全面预习四年级所学的内容,赢在起跑点!

-配合最新五年级数学课本

-完整的笔记

-巩固练习:自我挑战题

-附上,下半年评审和Pra-UPSR模拟试卷

规格:

页数 : 105 页

彩色 : 全彩

封面包装 : 平装


Write a review

Please login or register to review
Click to Install Pelangi to home screen