Menu
Your Cart

Free Shipping for orders over RM70 (WM) & RM250 (EM)

Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu

Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
Get Ready 2021 六年级预习本 5 年级 国文 Bahasa Melayu
  • Stock: In Stock
  • Model: TBC025011
  • Weight: 0.50kg
  • Dimensions: 0.00cm x 19.00cm x 26.00cm
  • SKU: TBC025011
  • UPC: 978967489455
  • ISBN: 9789674894559
RM6.90

涵盖语文基础知识、理解文与作文,提供完整且实用的笔记,作文含审题、文中佳句和范文。附加古诗和故事,并配上精美的彩色图片。让学生全面预习四年级所学的内容,赢在起跑点!

-Nota lengkap dan efektif

-Contoh soalan dan jawapan pemahaman

-Contoh penulisan

-Nota terjemahan bahasa Cina


规格:

页数 : 93 页

彩色 : 全彩

封面包装 : 平装

适用年龄 : 10 至 11 岁


Write a review

Please login or register to review
Click to Install Pelangi to home screen